• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Organizačná zložka
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.
Podľa § 21 ods. 1 Obchodného zákonníka zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenska za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Organizačná zložka zahraničného podnikateľa predstavuje formu formálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Jedným zo zásadných rozdielov medzi organizačnou zložkou a spol. s r.o. je, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Podnikateľské aktivity sú preto vykonávané v mene zahraničného podnikateľa.

Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby vzniká jej zapísaním do Obchodného registra.

Organizačnú zložku riadi vedúci organizačnej zložky, ktorý sa zapisuje do Slovenského Obchodného registra.

Organizačná zložka je majetkovo napojená na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť). Základné imanie O.Z. sa nevytvára.

Zriadenie registrového sídla na Slovensku je nevyhnutnou podmienkou vzniku. Organizačná zložka je registrovaná na daňovom úrade Slovenskej republiky a svoje príjmy zdaňuje podľa slovenských daňových zákonov.
Ponúkame Vám poradenstvo a komplexné služby v oblasti založenia Organizačnej zložky zahraničnej osoby na Slovensku.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:

Naši klienti nás hodnotia takto:

Pravidelne publikujeme v médiách:
Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr
Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.