• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Ako môže na Slovensku podnikať zahraničná osoba?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako môže na Slovensku podnikať zahraničná osoba?

7.8.2019

Chcete podnikať na Slovensku, ale ste cudzinec? Neviete ako a kde začať? Prečítajte si tento článok, v ktorom sa dozviete všetky potrebné informácie o podnikaní zahraničnej osoby na Slovensku.
Pred začatím podnikania je dôležité sa rozhodnúť, či budete podnikať v postavení Fyzickej osoby alebo Právnickej osoby.

Právnická osoba

Ak máte záujem podnikať prostredníctvom Právnickej osoby napr. s.r.o., závisí predovšetkým od toho, či chcete byť len spoločníkom alebo aj jej konateľom. Spoločníkom v s. r. o. na Slovensku môže byť cudzinec z akejkoľvek krajiny bez akýchkoľvek obmedzení.

V prípade, že chcete byť konateľom s. r. o., a nie ste občanom krajín EÚ/OECD potrebujete najskôr získať povolenie na pobyt na Slovensku.

Fyzická osoba

Ak máte záujem podnikať prostredníctvom Fyzickej osoby, ktorá môže na Slovensku prevádzkovať živnosť buď ako slovenská osoba (ak má trvalý pobyt na Slovensku) alebo ako zahraničná osoba (ak nemá trvalý pobyt na Slovensku) je podľa Obchodného zákonníka možné na Slovensku podnikať ako:

  1. podnik zahraničnej osoby - ak cudzinec nie je v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom alebo ak chce na Slovensku podnikať v inom predmete podnikania,
  2. organizačná zložka zahraničnej osoby – ak cudzinec v mieste svojho trvalého pobytu je podnikateľom v tom istom predmete podnikania, v akom plánuje podnikať na Slovensku.

Na prevádzkovanie živnostenského podnikania na Slovensku musíte získať právo na jeho vykonávanie t.j. živnostenské oprávnenie . Toto oprávnenie cudzinec získa podaním formuláru ohlásenia živností a dodaním výpisu z registra trestov na príslušnom živnostenskom úrade.

Avšak v závislosti od štátneho občianstva cudzinca a typu jeho pobytu je možné v niektorých prípadoch začať podnikať až po udelení prechodného pobytu na účel podnikania alebo po zápise do obchodného registra.

Prehľad podmienok na začatie podnikania v oblastí živnosti podľa typu občianstva a pobytu:

Typ občianstva Pobyt na SR Podmienky Začiatok podnikania
Občan EÚ/OECD - osvedčenie o živnostenskom oprávnení dňom získania osvedčenia
Občan tretej krajiny trvalý osvedčenie o živnostenskom oprávnení dňom získania osvedčenia
Občan tretej krajiny prechodný osvedčenie o živnostenskom oprávnení
zápis do OR
dňom zápisu do OR
Občan tretej krajiny bez pobytu na SR ustanovenie zodpovedného zástupcu
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
získanie trvalého alebo prech. pobytu
zápis do OR
dňom zápisu do OR


Pozor na neoprávnené podnikanie a zánik živnostenského oprávnenia

Ak prevádzkujete činnosť bez živnostenského oprávnenia hrozí pri voľnej živnosti, pokuta do 1.659 EUR, a pri remeselnej alebo viazanej živnosti až do 3.319 EUR.

Pozor treba dávať aj na uplynutie lehoty, na ktorú bol povolený prechodný alebo trvalý pobyt, nakoľko to môže byť jeden z dôvodov na zánik živnostenského oprávnenia.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Likvidátor

Likvidátorom v prípade ak sa spoločnosť zrušuje likvidáciou býva zvyčajne konateľ, ale môže to byť aj iná osoba. Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Spoločník

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na spoločnosti pri spoločnosti s.r.o. podieľa vkladom. Vklad spoločníka môže mať peňažnú alebo nepeňažnú formu.