• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. na Slovensku zahraničnou osobou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. na Slovensku zahraničnou osobou

4.9.2019

Podnikať na Slovensku formou s.r.o. vie aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky. Zahraničné osoby si vieme rozdeliť na občanov krajín EU, OECD a občanov tretích krajín.
V Európskej únii platí sloboda podnikania, čo znamená že každý občan EU môže začať podnikať v inom členskom štáte. Treba však brať do úvahy zákony danej krajiny. Teraz rozoberieme to, ako to chodí na Slovensku.

Vo všeobecnosti platí, či už pri Slovákoch alebo cudzincoch, že konateľ spoločnosti musí byť bezúhonný. Neakceptuje sa hospodárska kriminalita alebo vražda, no niektoré záznamy napr. za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo malé peňažné pokuty vie živnostenský register akceptovať.

No vždy treba prihliadať na to, aké predmety činnosti si do spoločnosti zapisujete, pretože Vám určite nezapíšu predmet podnikania ktorý sa týka dopravy, ak ste jazdili pod vplyvom alebo máte zákaz šoférovania. No to už posudzuje každý živnostenský osobitne, čiže vo všeobecnosti platí že konateľ musí byť bezúhonný.

Občania EU a OECD

Slovákov si vie živnostenský register preveriť sám na základe údajov o narodení a o rodičoch, no cudzinci musia dokladať výpis z registru trestov z krajiny, kde sú štátnymi občanmi alebo v ktorej sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval najmenej šesť mesiacov (k ohláseniu sa prikladá potvrdenie o pobyte).

Novinka je potrebný apostil daného registru ktorá sa vyžaduje na všetkých výpisoch z registru trestov okrem krajín Slovensko, Česko, Francúzsko a Rakúsko. Všetky výpisy musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem tých z Českej republiky. Výpis však nemôže byť starší ako tri mesiace. Toto je jediná podmienka, ktorú musia konatelia spĺňať.

Občania tretích krajín

Občania krajín mimo EU a OECD nemôžu byť konateľom slovenskej s.r.o. pokiaľ nemajú na Slovensku povolenie na pobyt - dokladuje sa pobytovou kartou ktorú vydáva cudzinecká polícia. Povolenie na pobyt z inej členskej krajiny sa neakceptuje.

Toto povolenie však musí mať osoba, ktorá chce byť konateľom spoločnosti, vydané viac ako 6 mesiacov. Následne doloží výpis z registru trestov zo Slovenska a úrady ho budú akceptovať ako budúceho konateľa.

Často sa stáva že si chcú založiť spoločnosť občania Ukrajiny alebo Ruska. No treba myslieť na to, že ani jedna krajina nie je v Európskej únii a rovnako nepatrí ani ku krajinám OECD. Preto je nutné, aby daní ľudia mali na Slovensku vybavený pobyt a po šiestich mesiacoch si vedia založiť spoločnosť.

Ak dané osoby nemajú vydané povolenie na pobyt, môžu v spoločnosti figurovať ako spoločník čiže vlastník obchodného podielu. Tí, narozdiel od konateľa, nie sú limitovaný nutnosťou mať štátnu príslušnosť v štátoch EU alebo OECD a nemusia ani predkladať výpis z registru trestov. Spoločníkom v spoločnosti sa teda môže stať hocikto. Jediné obmedzenie čo sa týka osoby spoločníka je zasa u Slovákov, nakoľko tí nesmú byť dlžníci na daniach a poistnom. Pri cudzincoch sa žiadne podlžnosti neskúmajú.

Samotný postup založenia som rozoberala v minulom článku Ako založiť s.r.o. v roku 2019, kde si viete dohľadať všetky informácie o tom, ako funguje celý proces založenia. No keďže sa bavíme o zahraničných osobách, často sa stáva, že požiadavka je založenie spoločnosti nadiaľku, čiže bez toho, aby dané osoby museli cestovať na Slovensko.

V článku sa dočítate, že na niektorých dokumentoch ako je zakladateľská listina, splnomocnenia a podpisový vzor je nutné notárske overenie podpisov. Takže ak sa celý proces rieši na diaľku, a teda daný klient nemá možnosť to overiť u slovenského notára alebo na matrike (vyžaduje sa, aby overenie bolo v Slovenskom jazyku), má daný klient dve možnosti ako overiť potrebné dokumenty. Buď vyhľadá vo svojej krajine veľvyslanectvo Slovenskej republiky - https://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva

Tam je možné realizovať overenie priamo v slovenčine, alebo drahšia varianta je nechať to overiť u notára vo svojom jazyku a následne zabezpečiť úradný preklad daného overenia. Následne nám zašla dokumenty poštou a my už zabezpečíme podanie na živnostenský a obchodný register.

Nemáte vlastnú nehnuteľnosť pre sídlo firmy?

V takomto prípade môžete využiť našu ponuku virtuálnej kancelárie na našich adres8ch, s preberaním pošty prípadne jej preposielaním na Vami zvolenú adresu a možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Založenie s.r.o. v AKCII

V prípade záujmu o založenie s.r.o. nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druhým najobľúbenejším typom spoločnosti na Slovensku. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s.".