• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Práca v zahraničí a zdravotné poistenie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Práca v zahraničí a zdravotné poistenie

5.6.2016

Každá osoba môže byť zdravotne poistená len v jenom členskom štáte EU. Pokiaľ bude pracovať v jednom členskom štáte EU, tam bude i zdravotne poistený ako zamestnanec či samostatne zárobkovo činný, a to bez ohľadu na bydlisko, či štátnu príslušnosť.
V zdravotnej poisťovni je potrebné toto oznámiť, odhlásiť sa, a vrátiť kartičky zdravotného poistenia.

K ukončeniu poistenia je potrebné prikladať doklady o vzniku poistenia v inom členskom štáte EU ako sú napr. pracovná zmluva alebo doklad o výkone zárobkovej činnosti a čestné vyhlásenie o dátume vzniku poistenia v inom členskom štáte, doklad zo zdravotnej poisťovne z iného členského štátu EU, alebo formulár E101, PDA1 o podliehaní legislatíve iného štátu EU.

Zdravotnú starostlivosť v štáte výkonu pracovnej činnosti bude už možné čerpať na základe dokladu vydaného poisťovňou v štáte EU kde je vykonávaná pracovná činnosť.

Ak si chce poistenec zachovať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku, musí požiadať poisťovňu v štáte výkonu pracovnej činnosti o vydanie formuláru E106, resp. pracovného dokumentu S1, ktorý si zaregistruje v zdravotnej poisťovni v SR a tá mu vydá preukaz poistenca, s ktorým bude môcť na Slovensku navštevovať lekárov.

Po skončení pracovnej činnosti v inom štáte EU, je potrebné do 8 dní sa opätovne prihlásiť na zdravotné poistenie v SR a to v tej zdravotnej poisťovni kde bol poistenec registrovaný.

Ak ale už ubehol viac ako 1 rok od ukončenia zdravotného poistenia v SR z titulu práce v zahraničí, poistenec má právo podať novú prihlášku v poisťovni ktorú si vyberie. K tomu je potrebné dokladať okrem prihlášky poistenca aj doklady o ukončení práce v štáte EU.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Apostila – vyššie overenie

Apostila (vyššie overenie) je doložka, ktorá sa pripája za oficiálne listiny a dokumenty, ktorá preukazuje overenie podpisu a razítka na listine za účelom jeho použitia v zahraničí - v inom členskom štáte Haagskej konvencie.