• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Dane a paušál po novom: Ktorým živnostníkom ostane viac peňazí?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Dane a paušál po novom: Ktorým živnostníkom ostane viac peňazí?

23.3.2017

Živnostníkom s malými príjmami sa za rok 2016 nezníži ani daň a ani sociálne a zdravotné odvody. Štátu budú na budúci rok platiť viac, keďže sa im zvýšia minimálne odvody.
Doposiaľ malí živnostníci odvádzali do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne mesačne minimálne odvody v sume 202,26 eur no v roku 2017 to bude už 208,16 eur.

Ak SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti vyššie ako 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2017.

Paušálne výdavky sa zvýšia od januára 2017 na 60 percent a horný limit bude 20-tisíc eur. Pritom sa nebudú vypočítavať na mesiace, to znamená, že maximum 20-tisíc si bude môcť zaúčtovať aj ten podnikateľ, ktorý začne podnikať až v júli. Dnes je paušál 40 percent s horným limitom 5 040 eur, mesačne 420 eur.

V zdaňovaní živnostníci pocítia úspory v daňovom priznaní v marci 2018. Menej budú platiť aj na sociálnych odvodoch od júla 2018 a zdravotné odvody sa im znížia od januára 2019.

Zvýšenie paušálnych výdavkov sa prejaví najvýraznejšie na peňaženkách živnostníkov s mesačným príjmom 1 500 eur a viac. Úspora sa však prvýkrát prejaví až pri platbe poistného do Sociálnej poisťovne za júl 2018. Najviac pocítia zmeny v paušále tí živnostníci, ktorí majú nízke výrobné náklady, teda najmä rôzne slobodné povolania, a nie skutoční remeselníci.  

Príklad:

  • Živnostník, ktorý zarobí mesačne 2400 Eur – ušetrí na daniach 2330 Eur za rok, za odvody do sociálnej poisťovne odvedie namiesto 441 Eur len 214 Eur
  • Živnostník, ktorý zarobí mesačne 800 Eur – paušálne výdavky by platil 235 Eur od júla 2017 minimálne odvody 146,35 Eura. Ak by si účtoval vyššie paušálne výdavky odvody by odvádzal minimálne
  • Živnostník, ktorý zarobí 1600 Eur – začne podnikať v roku 2017 štátu zaplatí daň 596 Eur a sociálne odvody len minimálne


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Prokurista

Prokurista je osoba zapísaná v obchodnom registry a je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to bez nutnosti predloženia špeciálneho písomného splnomocnenia.