• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Dane a paušál po novom: Ktorým živnostníkom ostane viac peňazí?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Dane a paušál po novom: Ktorým živnostníkom ostane viac peňazí?

23.3.2017

Živnostníkom s malými príjmami sa za rok 2016 nezníži ani daň a ani sociálne a zdravotné odvody. Štátu budú na budúci rok platiť viac, keďže sa im zvýšia minimálne odvody.
Doposiaľ malí živnostníci odvádzali do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne mesačne minimálne odvody v sume 202,26 eur no v roku 2017 to bude už 208,16 eur.

Ak SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti vyššie ako 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2017.

Paušálne výdavky sa zvýšia od januára 2017 na 60 percent a horný limit bude 20-tisíc eur. Pritom sa nebudú vypočítavať na mesiace, to znamená, že maximum 20-tisíc si bude môcť zaúčtovať aj ten podnikateľ, ktorý začne podnikať až v júli. Dnes je paušál 40 percent s horným limitom 5 040 eur, mesačne 420 eur.

V zdaňovaní živnostníci pocítia úspory v daňovom priznaní v marci 2018. Menej budú platiť aj na sociálnych odvodoch od júla 2018 a zdravotné odvody sa im znížia od januára 2019.

Zvýšenie paušálnych výdavkov sa prejaví najvýraznejšie na peňaženkách živnostníkov s mesačným príjmom 1 500 eur a viac. Úspora sa však prvýkrát prejaví až pri platbe poistného do Sociálnej poisťovne za júl 2018. Najviac pocítia zmeny v paušále tí živnostníci, ktorí majú nízke výrobné náklady, teda najmä rôzne slobodné povolania, a nie skutoční remeselníci.  

Príklad:

  • Živnostník, ktorý zarobí mesačne 2400 Eur – ušetrí na daniach 2330 Eur za rok, za odvody do sociálnej poisťovne odvedie namiesto 441 Eur len 214 Eur
  • Živnostník, ktorý zarobí mesačne 800 Eur – paušálne výdavky by platil 235 Eur od júla 2017 minimálne odvody 146,35 Eura. Ak by si účtoval vyššie paušálne výdavky odvody by odvádzal minimálne
  • Živnostník, ktorý zarobí 1600 Eur – začne podnikať v roku 2017 štátu zaplatí daň 596 Eur a sociálne odvody len minimálne