• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Register trestov už aj pre právnické osoby
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Register trestov už aj pre právnické osoby

18.8.2016

V zmysle schváleného zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je možné si od 1.7.2016 podávať žiadosti o výpis z registra trestov právnickej osoby.
Zatiaľ je však tento register prázdny, keďže žiadna firma nebola odsúdená.

Register trestov pre právnickú osobu je možné vyžiadať na podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR – pracovisko Kvetná 13, Bratislava, alebo aj na Slovenskej pošte na pracoviskách IOMO a to na počkanie. Prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre právnické osoby na vybraných poštách vydajú za 3,90 eur. Ďalšie vyhotovenia na základe jednej žiadosti vybavíte len za 1,90 eur.

Údaje z evidencie registra trestov právnických osôb sú verejne dostupné na webe https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob

Zatiaľ sme sa stretli len s jediným reálnym použitím Výpisu z registra trestov právnickej osobya to pri zriaďovaní Organizačnej zložky Slovenskej spoločnosti v Českej republike kde je výpis z registra trestov právnickej osoby povinnou náležitosťou návrhu na zápis.

V budúcnosti tento výpis však zrejme bude potrebné predkladať aj pri získavaní štátnych zákazok a Eurofondov.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.