• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Elektronické dátové schránky štát firmám aktivuje počas dovoleniek k 1.8.2016
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Elektronické dátové schránky štát firmám aktivuje počas dovoleniek k 1.8.2016

29.6.2016

V zmysle zákona o e-Gouvernmente zákon 305/2013 Z. z., všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené na ústrednom portály verejnej správy (www.slovensko.sk) budú 1.8.2016 aktivované na doručovanie.
UPDATE 18.7.2016 podľa zverejnených vyhlásení bude táto povinnosť odložená predbežne na 1.1.2017

Ponúkame Vám služby príjem správ do dátovej schranky. Táto služba je určená hlavne spoločnostiam so zahraničným konateľom a pre tie, ktoré si z iného dôvodu nevedia zabezpečiť príjem správ do dátovej schránky.

Aktiváciou schránky bude umožnené elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci.

Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Elektronická správa vrátane všetkých elektronických príloh sa bude považovať za prečítanú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia. Doručenie potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Právnické osoby tak budú musieť svoju schránku pravidelne sledovať.

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba s osobným bezpečnostným kódom (BOK).

Je potrebné si vybaviť občiansky preukaz aj s aktivovaným čipom na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR.

Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah.

Schránky neumožňujú emailovú notifikáciu o prijatej správe, ako je to možné napr. v Čechách. Čiže o došlých správach sa dozviete len ak sa budete do schránky prihlasovať pravidelne každých pár dní - čo je úplny nezmysel.

Je možné si aktivovať doručovanie info a doručení správy pomocou IMAP a POP3, čo je však pre bežných užívateľov zbytočne komplikované.

Navyše toto doručovanie nefunguje správne a správy su doručované v náhodnom poradí opakovane aj niekoľko desiatok krát. Počas ročného testovanie nám boli niektoré prečítené správy doručené aj 30 krát a to náhodne v rôznych časoch rôznych dní. Pre bežného užívateľa nočná mora.

Navyše nefunguje možnosť označiť správy ako prečítané a tým pádom nemáte prehľad, ktoré správy sú staré a ktoré nové..


Aktivácia od 1.8.2016 elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky dobrovoľne.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.