• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zníženie daní na 15% pre malé firmy od roku 2020
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zníženie daní na 15% pre malé firmy od roku 2020

4.2.2020

V septembri chválil parlament novelu zákona o dani z príjmov. Dotkne sa všetkých podnikateľských subjektov, či spoločností alebo živnostníkov, ktorí majú obrat do 100 000€. Daň z príjmu týchto právnických osôb sa zníži z terajšej hodnoty 21% na 15% s účinnosťou od 1.januára 2020.
Pre zabezpečenie možnosti uplatnenia tejto nižšej sadzby dane sa mení výpočet základu dane daňovníka a to tak, že sa bude samostatne vypočítavať základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a z ostatných príjmov a základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Použije sa i v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka alebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia. Pre výpočet preddavkov sa použije sadzba 21%, nakoľko nie je možné vopred určiť, aká sadza sa nakoniec použije.

SNS ktorá predložila tento návrh ešte v marci, mala pôvodne v pláne takto znížiť dane pre všetky podnikateľské subjekty, t.j. aj pre veľké firmy s obratom nad 100 000. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila, že takýto návrh by znamenal výpadok rozpočtových príjmov v objeme až 800 miliónov eur. To by podľa ministerstva financií znamenalo odklonenie Slovenska od vyrovnaného rozpočtu, ktorý si dali za cieľ.

Následne sa tak prijal kompromis, so znením ako ho už dnes poznáme, nižšie dane iba pre menšie firmy. Tieto zmeny by mali mať podľa predkladateľov z SNS dopad na rozpočet 42 miliónov eur. Mnohý si však myslia že konečný dopad môže byť ešte nižší.

Nižšie dane z príjmu však môžu znamenať výpadok príjmov pre samosprávy. Mestá a obce si totiž zvykli na pravidelný príjem z podielovej dane. Tie si tým pádom budú musieť hľadať rezervy vo výdavkoch alebo oznámiť obyvateľom že sa budú zvyšovať miestne dane.

Mikrodaňovníkom

Táto novela prináša ešte viacero zmien pre firmy. Napríklad zavádza do používania nový termín "mikrodaňovník". Má sa tým vytvoriť podpora pre najmenších podnikateľov s viacerými zjednodušeniami.

Mikrodaňovníkom má byť daňovník, ktorý je fyzickou osobou a ktorého príjmy (výnosy) § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur ustanovenú pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty.

Mikrodaňovníkom má byť aj daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH. Postavenie mikrodaňovníka sa však môže nadobudnúť najskôr až za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021.
  • Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, čo znamená väčší priestor pre optimalizáciu. Podmienkou je, aby majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, a aby nešlo o nehnuteľnosť či luxusné automobily. Zároveň je možné tento postup uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.
  • Mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane.
  • Mikrodaňovníci si môžu tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok. Ustanovenie sa prvýkrát uplatní až v roku 2021.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak ste sa rozhodli pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.