• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie s.r.o. v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t

14.2.2019

Prevádzkovať nákladnú cestnú dopravu je možné na základe voľnej živnosti: nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla.
Ak však máte záujem vykonávať prepravu s vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony, budete potrebovať osobité povolenie. Na jeho získanie je potrebné splniť stanovené podmienky. Povolenie vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Na získanie povolenia musíte splniť nasledovné podmienky:
 • Založenie s.r.o. Podnikateľ, ktorý žiada o prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy, musí byť zapísaný v obchodnom registri.
 • Vek a bezúhonnosť Všeobecnou požiadavkou je vek najmenej 21 rokov. Ak prevádzkovateľom spoločnosť s.r.o., túto požiadavku musia spĺňať všetci jej konatelia. Nevyhnutnosťou je taktiež bezúhonnosť týchto osôb.
 • Základné imanie Vyžaduje sa základné imanie 9 000 € za prvé nákladné vozidlo a 5 000 € za každé ďalšie nákladné vozidlo.
 • Odborná spôsobilosť Spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom vedúceho dopravy, ktorý musí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti. Vedúcim dopravy môže byť vymenovaný spoločník, konateľ alebo zamestnanec.
 • Oprávnenie na využívanie nákladných vozidiel Nákladné vozidlá musia v prvom rade spĺňať všetky potrebné normy (STK,EK).Oprávnenie je možné preukázať na základe kúpnych/nájomných/ leasingových zmlúv.
 • Technická základňa Priestor na území SR, v ktorom je možné parkovať a vykonávať údržbu nákladných vozidiel.
 • Prepravný poriadok Dokument, ktorý obsahuje všetky zákonom vyžadované prepravné podmienky dopravcu
 • Podanie žiadosti Po splnení všetkých podmienok spoločnosť podá žiadosť o vydanie povolenia a žiadosť o vydanie licencie. Za podanie žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok v cene 30 €. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

Pri celom procese správneho konania je možné aj zastupovanie inou osobou, podľa § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov.

Toto zastupovanie zabezpečí minimalizáciu vašich starostí a vy sa tak môžete venovať podnikaniu.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie dopravnej spoločnosti

V súčasnosti každý dopravca podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR, aj v prípade, že ide o živnostníka.
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.