• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti u fyzickej osoby
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti u fyzickej osoby

30.5.2022

Nákup investičných bytov sa stal v posledných rokoch nízkych úrokových sadzieb veľmi populárany. Ako sa ale zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti?
Fyzické osoby môže prenajímať nehnuteľnosť ako súkromná osoba bez živnostenského oprávnenia, alebo na základe živnostenského oprávnenia. Takže pri dani z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti rozlišujeme dve možnosti zdanenia:
  • §6 ods. 1 zákona, ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť na základe živnosti. To znamená že daná osoba v tejto oblasti podniká, čiže aj poskytuje iné služby spojené s prenájmom napríklad stravovanie, upratovanie, dodávka energií a pod.
  • §6 ods. 3 zákona, ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti Tu osoba poskytuje v rámci prenájmu nehnuteľnosti iba základné služby ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti.

Ďalej sa budeme venovať druhej možnosti, teda prenajmu nehnuteľnosť bez živnosti. Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zistíme ak vieme sumu základu dane a výšku sadzby dane.

Základ dane

Vypočítame ho ak od zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti odpočítame preukázané výdavky. Fyzická osoba sa môže uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500€.

T.j. do počítania výslednej dane z príjmu rátame základ dane znížený o sumu ktorá je oslobodená o túto daň, čiže už spomínaných 500€

Keďže ide o pasívny príjem, nie je možné vykázať daňovú stratu, uplatniť si nárok na daňový bonus na dieťa a uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane.

Ak fyzická osoba uplatnila oslobodenie od dane z príjmov pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti, je povinná upraviť aj výšku daňových výdavkov uplatňovaných pri prenájme nehnuteľnosti, a to rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Sadzba dane

je daná nasledovne
  • 19% z tej časti základu dane ktorá nepresiahne 176,8 násobok životného minima (37 981,49€ vrátane)
  • 25% z tej časti základu dane ktorá presiahne 176,8 násobok životného minima (37 981,49€)

Pozor do limitu pre určenie sadzby dane sa rátajú všetky príjmy osoby, nie len tie z prenájmu.

Príklad

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je 12 500€ (zníži sa o sumu 500€)
Výdavky za prenájom sú 3600€ (upraví sa pomerom 12 000/12 500 * 3600) t.j. 3456€
Vypočítame základ dane 12 000 - 3456 = 8544€
Sadzba dane 19%
Daň z príjmov tým pádom vychádza na 1623,36€

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:
Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.