• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Slovak Telekom zvyšuje ceny - ako môžem odstúpiť od zmluvy?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Slovak Telekom zvyšuje ceny - ako môžem odstúpiť od zmluvy?

29.6.2018

Telekom od 1. augusta zvýši ceny za internet, TV a pevnú linku a to aj súčasným zákazníkom s viazanosťou na 24 mesiacov. Ak s takýmto navýšením ceny nesúhlasíte máte zo zákona možnosť odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek sankčného poplatku.
Telekom sa pri zvyšovaní cien odvoláva na rastúcu infláciu na Slovensku, ako aj zmenu podmienok na niektorých trhoch, novozavedené poplatky za niektoré TV stanice atď..

Zmena sa týka hlavného mesačného poplatku. Neaplikuje sa na ceny za prenájom koncových zariadení či za doplnkové služby, ako sú Magio Archív a doplnkové TV balíčky. Na rovnakej výške (zatiaľ) ostávajú aj ceny mobilných služieb. Nemenia sa ani ceny pevných služieb Digi TV.

Ako sa zvyšujú ceny:

  • ak máte od Telekomu 1 službu, poplatok sa zvýši o 0,9 € mesačne
  • pri dvoch službách bude zvýšenie o 1,2 € mesačne
  • pri troch službách to bude viac o 1,8 € mesačne

Odstúpenie od zmluvy

Telekom svojich zákazníkov o zvýšení zmeny informuje z pravidla e-mailom, alebo listom prípade SMS správou. Keďže sa jedná o zmenu podstatných zmluvných podmienok, majú zákazníci zo zákona možnosť odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek sankčného poplatku a to do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny.

K internetu Telekom ponúkal zvýhodnené notebooky s mesačným doplatkom, podľa zverejnených informácií pri zrušení zmluvy nebude potrebné ani zaň platiť naďalej. Splátky sa zrušia a zariadenie ostane klientovi.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností ohľadne vypovedania zmluvy s Telekomom Vám doplňujúce informácie poskytnú v ktoromkoľvek Telekom Centre, alebo v pracovných dňoch na bezplatnej Zákazníckej linke 0800123456

O zrušenie zmluvy s Telekomom je možné požiadať na predajni alebo písomne poštou.


Pre prípad písomného odstúpenia od zmluvy sme pre Vás pripravili vzor:

Peter Novák, Nová 10, Bratislava, rodné číslo (alebo IČO): 999999
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BratislavaOdstupenie od zmluvy č. XXXXXXXXDňa xx.x.xxxx mi bola doručená zmena podmienok poskytovania služieb so zvýšenou cenou.

Nakoľko cena je podstatnou podmienkou zmluvy a so zvýšením ceny nesúhlasím, mám za to, že zmluva podľa § 44 ods. 7 písm. a) zákona Zákon č. 351/2011 Z. z. (Zákon o elektronických komunikáciách) ku dňu platnosti novych podmienok tj. k 1.4.2017 zaniká.


xx.x.xxxx v Bratislave.................................
Peter Novák

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú zvyčajne medzištátne dohody, ktoré upresňujú daňové otázky a domicil jednotlivých fyzických a právnických osôb.
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.