• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie fitness centra formou s.r.o.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie fitness centra formou s.r.o.

13.4.2020

Ak ste sa rozhodli založiť si fitness centrum vo forme s.r.o., v tomto článku Vám prinášame všetky potrebné zákonné a oznamovacie povinnosti, ktoré by ste pri založení tohto druhu spoločnosti mali splniť.
Otvorenie fitness centra v Slovenskej republike nie je veľmi náročný proces no sprevádza ho splnenie niekoľkých všeobecných požiadaviek. Medzi tieto všeobecné požiadavky patrí najmä:
 1. získanie živnostenského oprávnenia – Ide o zápis predmetov podnikania, ktoré bude podnikateľ pri svojom podnikaní vykonávať. Na prevádzkovanie fitness centra nie je potrebné získanie trénerského titulu postačí si vybrať zo zoznamu voľných živností činnosť s názvom prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
 2. Doplnkové služby - V prípade, ak plánujete v priestoroch fitness centra alebo mimo neho organizovať podujatia alebo predávať rôzne nápoje je potrebné rozšíriť tento predmet aj o predmety podnikania :
  • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ak chce právnická osoba poskytovať služby vyžadujúce odbornú spôsobilosť, musí si ako predmet podnikania zvoliť činnosť : športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Túto činnosť môže spoločnosť poskytovať iba prostredníctvom športových odborníkov. Okrem zápisu spomínanej činnosti do obchodného registra musí právnická osoba požiadať aj o zápis do registra právnických osôb v športe.

 1. požiadavky na priestory prevádzky - Priestory fitness centra v ktorom plánujete svoju činnosť vykonávať musia predovšetkým spĺňať kritéria, ktoré sú stanovené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na telovýchovno- športové zariadenia a musia byť v rámci stavebného konania skolaudované pre účely fitness centra. Po získaní kolaudačného rozhodnutia musí podnikateľ požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov fitness centra do prevádzky.
 2. prevádzkový poriadok - podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, musí mať každá prevádzka fitness centra vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Medzi ďalšie podmienky ktoré musí podnikateľ splniť pri otvorení fitness centra sú :
 1. získanie povolenia od regionálneho úradu zdravotnícka
 2. oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzka nachádza
 3. označenie prevádzky
 4. platenie autorom diel za získanie licencie
 5. oznámenie o zákaze fajčenia
 6. povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 7. povinnosti súvisiace s predávaním tovaru alebo poskytovaním služieb
 8. povinnosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov

Trénerstvo už nie je živnosťou

K práci trénera bola doposiaľ viazaná živnosť nevyhnutná. Po novom je to inak. Ak ste sa rozhodli byť fitness trénerom oprávnenie podnikať už nežiadate zo živnostenského úradu ale z ministerstva školstva.

V praxi to znamená, že ako tréner sa po novom máte povinnosť registrovať do registra fyzických osôb v športe. Lehota na registráciu je 30 dní. Register však nevydáva žiadne osvedčenie a preto si sami musíte overiť, či sa vaše meno v tomto zozname nachádza.

Založenie s.r.o. v AKCII

V prípade ak ste sa rozhodli založiť si fitness centrum v podobe založenia s.r.o., neváhajte kontaktovať našu spoločnosť, kde Vám radi pomôžeme s prípravou všetkých potrených dokumentov k jeho k založeniu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.