• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Paušálne výdavky v roku 2022 + Kalkulačka
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Paušálne výdavky v roku 2022 + Kalkulačka

21.4.2022

Živnostník resp. SZČO má na výber akým spôsobom si bude uplatňovať daňové výdavky spojené so svojou podnikateľskou činnosťou. Ak nechce uplatňovať skutočné výdavky, vie si uplatniť aj cez percento z príjmov paušálne výdavky.

Kalkulačka - porovnanie paušálnych výdavkov a klasického účtovníctva:

Ročné prijmy:
Ročné výdavky:
Nezdanitelné minimum: € pre rok 2022
25% daň sa platí od: € ročne. Len u živnostníka.
Minimálny zdravotné poistenie: € mesačne, v roku 2022
Minimálny sociálne poistenie: € mesačne, v roku 2022
Maximálne sociálne poistenie: € mesačne, v roku 2022

ŽivnosťPaušálne výdavky
Ročné prijmy:30 00030 000
Reálne výdavky:5 0000
Paušálne výdavky:018 000
Zisk pred zdanenim a odvodmi:25 000,0012 000,00
Zdravotné odvody:3 500,001 680,00
Sociálne odvody:8 287,503 978,00
Daňový základ:8 6330
Sadzba dane z príjmu:25%25%
Daň z príjmu:2 1580
Spolu dane a odvody:13 94611 788
Čistý zisk:11 054 €19 342 €

Ako funguje kalkulačka

  • Výpočet je len orientačný z dôvodu existencie veľkého množstva výnimiek
  • Sadzba zdravotného poistného je 14 %. Minimálne zdravotné odvody sú 79,31€ mesačne (951,72€ ročne)
  • Sadzba sociálneho poistenia je vo výške 33.15 %. Skladá sa z týchto sadzieb poistení: Starobné 18 %, Invalidné 6 %, Nemocenské 4,4 %, Rezervný fond 4,75 %. Minimálne sociálne odvody sú 187,78€ mesačne (2253,36€ ročne)
  • Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie je 7643€ mesačne (tj. 91716€ ročne). Čiže maximálne sociálne poistenie pri sadzbe 33,15% z tejto sumy je 2533,98€ mesačne.
  • Živnostník neplatí sociálne odvody v prvom roku ked živnosť založí.
  • Čistý zisk je suma, ktorá Vám ostane po zaplatení daní a odvodov

Aké vysoké sú paušálne výdavky?

Daňovník si vie uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu týchto príjmov a to najviac vo výške 20 000€. Ak daňovník vykonáva viacero činností (podnikanie + iná samostatná zárobková činnosť), nevie si uplatniť paušálne výdavky na každú činnosť samostatne, ale uplatňuje si ich z ich súčtu.

Dokážete aj viac ušetriť ako minulé roky, keďže pred rokom 2017 bola výška paušálu 40% a horná čiastka bola 5 040€. Od januára 2017 je to už 60% a 20 000€. Paušálne výdavky nemožno kombinovať so skutočnými. Využívate buď jedny alebo druhé.


Kto si môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky si v roku 2022 môže uplatniť daňovník, ktorý si neuplatňuje skutočné výdavky, nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty (alebo platil DPH len časť zdaňovacieho obdobia) a dosiahol príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia umeleckého diela alebo výkonu.


Oplatia sa mi paušálne výdavky?

Ak máte skutočné výdavky nižšie ako paušálne, oplatí sa vám uplatniť paušálne výdavky. Ak sú naopak skutočné výdavky vyššie ako paušálne, uplatnite radšej skutočne preukázané výdavky.

Ak uplatňujete skutočné výdavky, treba rátať aj s nákladmi na vedenie účtovníctva v prípade ak si to daňovník nebude riešiť sám.

Pri paušálnych výdavkoch je výhodou to, že daňovník nemusí riešiť uznateľnosť skutočných výdavkov pre prípad daňovej kontroly. V prípade skutočných výdavkov totiž hrozí, že daňová kontrola mu niektoré výdavky neuzná a bude musieť doplatiť daň, ako aj pokutu. Pri paušálnych výdavkoch je riziko omylu výrazne nižšie a ak živnostník nič nezatají a všetko správne vyráta, daňová kontrola by mu nemala nič vyčítať.

Najväčšie výhody má uplatnenie paušálnych výhod pre daňovníkov, ktorí majú nízke výrobné náklady. Čiže napr. novinár, spisovateľ, herec, účtovník, grafik, daňový poradca, IT špecialista a pod.

Najvýraznejšie šetria tí, ktorí využijú maximálne paušálne výdavky 20 000€. Ide o príjem 33 333€. Najvýraznejšie sa zvyšovane paušálu prejavilo u ľudí, s mesačným príjmom 1500€ a viac.

Skutočné výdavky sa oplatia predovšetkým tým, ktorých reálne náklady sú vyššie ako 60% z príjmov alebo im nepostačuje maximálny limit 20 000€. Ak má živnostník ročný príjem vo výške 45 000€, stále si môže odpočítať len 20 000€. To znamená že v skutočnosti odpočíta len 44,44% namiesto 60%.

Ak sa podnikateľ rozhodne uplatniť skutočné výdavky, vie to urobiť pomocou podvojného alebo jednoduchého účtovníctva alebo pomocou daňovej evidencie.

Ak nechce uplatňovať skutočné výdavky, vie si uplatniť aj cez percento z príjmov "paušálne výdavky".

Ak však daňovník dosiahol príjem aj z použitia diela alebo umeleckého výkonu, môže si výdavky, rovnako vo výške 60% a to najviac 20 000€, uplatniť samostatne od príjmov z podnikania. T.j. vie si uplatniť 60% aj na príjmy z podnikania a aj na príjmy z umeleckého diela/výkonu.

V daňových výdavkoch uplatňovaných pri paušálnych výdavkoch nie je zahrnuté poistné a príspevky, ktoré je daňovník povinný štátu platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania. Je podmienkou, aby poistné nebolo zahrnuté do základu dane ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Daňovník si poistné uplatňuje v celej zaplatenej sume. S uplatňovaním paušálnych výdavkov je spojené aj vedenie evidencie o zásobách, pohľadávkach a príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane.

Tieto údaje daňovník uvádza vo svojom daňovom priznaní.

Zákonom nie je nariadená žiadna forma tejto evidencie, takže daňovník sa sám vie rozhodnúť, ako ju bude viesť. Vedenie takejto evidencie nie je tak náročné čiže v mnohých prípadoch to daňovníci riešia sami bez nutnosti účtovníka.

V prípade ak bol daňovník platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, musí si viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona o dani z pridanej hodnoty.

Založenie s.r.o. v AKCII

Najväčšia nevýhoda pri živnosti je to, že ručíte za svoje záväzky celým svojim majetkom, teda aj osobným majetkom a aj majetkom svojej rodiny.

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: