• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Licenčné poplatky
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Licenčné poplatky

23.8.2018

Pod pojmom licenčné poplatky chápeme nehmotný majetok, ktorý je predávaný vo forme licencie, patentu, softvéru alebo vo forme autorského práva teda tzv. kultúrne licenčné poplatky.
Z účtovného hľadiska licenčné poplatky predstavujú pre poskytovateľa práv zdroj príjmov, ktorý podlieha zdaňovaniu ako akýkoľvek iný príjem.

Rozlišujeme 2 kategórie licenčných poplatkov:

  • priemyselné licenčné poplatky sú z predmetov priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), patentov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky poznatkov (know-how )
  • kultúrne licenčné poplatky - autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu

Zdaňovanie licenčných poplatkov v prípade, že obidvaja účastníci transakcie sú daňovými rezidentmi Slovenskej republiky, podlieha podľa štandardnej národnej úpravy dani z príjmov.

Zdaňovanie licenčných poplatkov medzi daňovníkmi rôznych štátov, je oproti národným podmienkam oveľa komplikovanejšie a riadi sa prostredníctvom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Aby sa táto zmluva uplatnila, je potrebné, aby daňovník preukázal platiteľovi príjmu (napr. zahraničnej spoločnosti), že je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, a to ešte pred tým, ako mu takýto príjem bude vyplatený.

Potvrdenie o rezidencii daňovníkovi (rezidentovi SR) vydá miestne príslušný správca dane v SR.

Príklady zdaňovania príjmu za licenčné poplatky zo zahraničia nájdeme na webovej stránke Finančnej správy.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: