• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Založenie s.r.o.
Založenie s.r.o. na Slovensku a v Českej republike
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

  • Skúsenosti od roku 2009
  • viac ako 4900 referencií
  • Kvalita poskytovaných služieb
  • Komplexné služby pre Vašu firmu
  • Výhodné ceny
  • Poskytujeme množstevné zľavy
  • Garancia zápisu spoločnosti
MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Založenie spoločnosti s.r.o. – porovnanie ceny

Porovnanie svojpomocného Založenie s.r.o., keď si klient všetky činnosti zabezpečí sám a návrh na zápis spoločnosti podá do Obchodného registra v papierovej podobe a našich služieb založena s.r.o. "ALL INCLUSIVE", alebo klasického založenia.

V modelovom príklade ide o spoločnosť s:
Pri vačšom počte konateľov, spoličníkov alebo predmetov podnikania sa cenový rozdiel ešte zvýši, kedže pri klasickom podaní je potrebné overovať viac podpisov a vyhotovovať viac kópií jednotlivých listín.


Porovnanie ceny za založenie s.r.o.:

Svojpomocné založenie Založenie "ALL INCLUSIVE"
Konzultácia pred založením s.r.o. NIE V cene
Konzultácia počas zakladania s.r.o. NIE V cene
Vypracovanie zakladateľských
dokumentov s.r.o.
Vy naša spoločnosť
Poplatky za overenie podpisov 10€ * 5€ (na matrike)
Poplatky za vyhotovenie overených kópií 10€ ** 0€
Vydanie živnostenských listov
(voľné živnosti)
50€ 0€ ***
Vydanie živnostenského listu
(viazaná živnosť)
15€ 7,5€ ****
Prevzatie živnostenských listov Vy naša spoločnosť
Podanie návrhu na zápis do OR (300€ *****) zahrnuté v našej cene (150€)
Prevzatie výpisu z OR Vy naša spoločnosť
Registrácia na daňovom úrade Vy naša spoločnosť
Cena za naše služby 0 € 244 €
Celková cena 385 € 256,5 €


Vysvetlivky:

* pri klasickom (nie elektronickom) podaní dokumentov na Obchodný register je navyše potrebné všetky dokumenty k založeniu spoločnosti vyhotoviť 2 X z dôvodu, že 1 kópia sa zakladá do zbierky listín. Jedná sa o viacero dokumentov - Spoločenská zmluva s overenými podpismi spoločníkov, podpisové vzory konateľov.

** je potrebné vyhotoviť notárom overené fotokópie Živnostenských listov na podanie na Obchodný register

*** naša spoločnosť neuhrádza poplatok za vydanie živnostenských listov pre voľné živnosti, kedže podania podávame elektronicky

**** naša spoločnosť uhrádza len polovičný poplatok za za vydanie viazaných živnostenských listov, kedže návrhy podávame elektronicky

***** naša spoločnosť uhrádza len polovičný poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, kedže návrhy podávame elektronickyKonečná cena sa môže líšiť napr. v cene za overenie podpisov, keďže overenie 1 podpisu na matrike stojí 1,5€ a u notára 2,87€. Menší rozdiel v cene je aj za overenie kópií listín, ktoré sú potrebné len pri papierovom (neelektronickom podaní do OR) kde je cena na matrike 1,5€ a u notára 1,6€.


V zaslanej odpovedi boli zodpovedané vš‘etky moje otázky v požžadovanom rozsahu a dostal som aj ďal‘šie užžitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a v‘šetko na 100%.

5/5