• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Založenie s.r.o.
Založenie S.R.O. len 244€ na Slovensku - rýchlo, spoľahlivo a za výhodnú cenu. 100% záruka zápisu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie spoločnosti s.r.o. – porovnanie ceny

V tomto článku sme sa rozhodli spraviť porovnanie svojpomocného založenie s.r.o., teda prípadu keď si všetky činnosti zabezpečíte sám a návrh na zápis spoločnosti podá do Obchodného registra podáte v papierovej podobe a našich služieb založena s.r.o. "ALL INCLUSIVE".

Okrem samotného porovnania finančných nákladov je potrebné zváziť aj časovú náročnosť svojpomocného založenia spoločnosti, keďže pri svojpomocnom založení si musíte vypracovať všetky potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti sami. Čo Vám môže zabrať aj niekoľko dní.

V modelovom príklade sa zakladá spoločnost s.r.o. s:
  • 1 konateľom
  • 1 spoločníkom
  • 10 volnými predmetmi podnikania (voľné živnosti)
  • 1 viazaným predmetom podnikania (viazaná živnosť)

Pri vačšom počte konateľov, spoločníkov alebo predmetov podnikania sa cenový rozdiel ešte zvýši, kedže pri klasickom podaní je potrebné overovať viac podpisov a vyhotovovať viac kópií jednotlivých listín.

Porovnanie ceny za založenie s.r.o.:

Svojpomocné založenie Založenie "ALL INCLUSIVE"
Konzultácia pred založením s.r.o. NIE V cene
Poradenstvo počas zakladania s.r.o. NIE V cene
Vypracovanie dokumentov
potrebných k založeniu s.r.o.
Vy Naša spoločnosť
Zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva
nehnuteľnosti, kde bude sídlo
Vy Naša spoločnosť
Poplatky za overenie podpisov 10€ * 5€ (na matrike)
Poplatky za vyhotovenie overených kópií 10€ ** 0€
Vydanie živnostenských listov
10x Voľné živnosti
50€ 0€ ***
Vydanie živnostenského listu
1x Viazaná živnosť
15€ 7,5€ ****
Prevzatie živnostenských listov Vy Naša spoločnosť
Podanie návrhu na zápis do OR (300€ *****) zahrnuté v našej cene (150€)
Prevzatie výpisu z OR Vy Naša spoločnosť
Registrácia na daňovom úrade Vy Naša spoločnosť
Cena za naše služby 0 € 244 €
Celková cena 385 € 256,5 €

Vysvetlivky:

* pri klasickom (nie elektronickom) podaní dokumentov na Obchodný register je navyše potrebné všetky dokumenty k založeniu spoločnosti vyhotoviť 2 X z dôvodu, že 1 kópia sa zakladá do zbierky listín. Jedná sa o viacero dokumentov - Spoločenská zmluva s overenými podpismi spoločníkov, podpisové vzory konateľov.

** je potrebné vyhotoviť notárom overené fotokópie Živnostenských listov na podanie na Obchodný register

*** naša spoločnosť neuhrádza poplatok za vydanie živnostenských listov pre voľné živnosti, kedže podania podávame elektronicky

**** naša spoločnosť uhrádza len polovičný poplatok za vydanie viazaných živnostenských listov, kedže návrhy podávame elektronicky

***** naša spoločnosť uhrádza len polovičný poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, kedže návrhy podávame elektronicky
Konečná cena sa ešte môže líšiť napr. v cene za overenie podpisov, keďže overenie 1 podpisu na matrike stojí 1,5€ a u notára 2,87€.

Menší rozdiel v cene je aj za overenie kópií listín, ktoré sú potrebné len pri papierovom (neelektronickom podaní do OR) kde je cena na matrike 1,5€ a u notára 1,6€.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.