• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Nové Prílohy potrebné k zlúčeniu, rozdeleniu a splynutiu spoločnosti od 1.1.2016
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Nové Prílohy potrebné k zlúčeniu, rozdeleniu a splynutiu spoločnosti od 1.1.2016

29.2.2016

Od 1.1.2016 k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností je potrebné doložiť do Obchodného registra aj prílohy, ktoré doteraz nebolo potrebné predkladať.
Jedná sa o tieto prílohy:

čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.

Podľa novely Obchodného zákonníka účinného od 1.1.2016 je spoločnosť kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Podľa § 67 Obchodného zákonníka spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. V súlade s prechodnými ustanoveniami je pomer pre rok 2016 4 ku 100 a pomer pre rok 2017 6 ku 100.

Okrem čestného vyhlásenia že spoločnosti nie sú v kríze je potrebné v zmysle schválenej novely účinnej od 7.5.2015 priložiť aj

čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania

a

čestné vyhlásenie s úradne osvedčením podpisom navrhovateľa, že voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti.

Rovnaké prílohy je potrebné prikladať aj pri rozdelení či splynutí spoločnosti.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Založenie spoločnosti pre finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo nie je možné vykonávať ako voľnú živnosť, je potrebné povolenie z Národnej banky Slovenska.
Dozorná rada

Dozorná rada sa pri spoločnosti s.r.o. zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Pri spoločnosti s.r.o. nie je potrebné dozornú radu zriadiť.