• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Zlúčenie Spoločnosti - Fúzia
Likvidácia, Zlúčenie, "ex offo" výmaz a predaj spoločností
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zlúčenie spoločnosti (Fúzia)

Zlúčenie spoločnosti vykonávame len ak máte 2 a viac spoločností z ktorých už niektorú neplánujete využiť na podnikanie najjenoduchším spôsobom jej zrušenia je zlúčenie spoločnosti do inej. Zlúčanie spoločnosti sa zapíše do Obchodného registra do 5 dní.

Neposkytujeme zlúčenie spoločnosti do spoločnosti s "bielym koňom". A od takéhoto postupu klientov odrádzame vzhľadom na trestnoprávne dôsledky takéhoto zlúčenia.

Spoločnosť po zlúčení zaniká, tým pádom nemusí nadalej platiť licencie. Všetky záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti preberá spoločnosť do ktorej sa zlučuje.

Cena za zlúčenie spoločnosti - od 690€

Naša odmena za zlúčenie spoločnosti je 690€ v prípade spoločnosti bez majektu. V prípade majetku, záväzkov a pohľadávok cenu stanovíme podľa rozsahu.

Je potrebné počítať s nákladmi navyše vo forme notárskych poplatkov za spísanie notárskej zápisnice. Vypracovanie podkladov, komunikáciu s notárom zabezpečia naši pracovníci.
Podľa Obchodného zákonníka predstavuje zlúčenie spoločností postup, na základe ktorého nastane zrušenie bez likvidácie a dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom jedna spoločnosť sa stáva právnym nástupcom spoločnosti, ktorá zaniká.

Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť zlúčenie spoločností:
 1. stanovíme deň zlúčenia spoločností
 2. vypracujeme potrebnú dokumentáciu pre zlúčenie spoločností ( zmluvu o zlúčení, rozhodnutia o zlúčení spoločností, atď.)
 3. sprostredkujeme notárske služby
 4. zabezpečíme ohlásenie zlúčenia spoločností do Obchodného registra, na daňový a živnostenský úrad

Kroky zlúčenia spoločností sú nasledovné:

 • spoločník v spoločnosti, ktorá je nástupcom rozhodne valným zhromaždením o zlúčení zanikajúcej a nástupnickej spoločnosti,
 • spoločník v spoločnosti, ktorá zaniká rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti a zároveň o zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie,
 • stanoví sa deň zlúčenia spoločností,
 • spíše sa notárska zápisnica, v ktorej je spísané rozhodnutie o zlúčení,
 • spoločníci obidvoch spoločností podpíšu zvyšné dokumenty, ktoré sú potrebné k zápisu zlúčenia do Obchodného registra,

Z Obchodného registra bude vydaný nový výpis pre nástupnícku spoločnosť ako aj ukončujúci výpis pre spoločnosť zanikajúcu. Na záver je podané ohlásenie zmien v oboch spoločnostiach na daňovom úrade, ako aj živnostenskom úrade. Týmto je proces zlúčenia ukončený.
V prípade záujmu o zlúčenie spoločnosti nás prosím kontaktujte.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti spočíva vo vysporiadaní majetku a záväzkov spoločnosti a výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Najčastejšie sa zrušenie vykonáva ako: Likvidácia , Zlúčenie, alebo "ex offo" výmaz.
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.