• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Zrušenie spoločnosti z úradnej moci - "ex offo" výmaz
Likvidácia, Zlúčenie, "ex offo" výmaz a predaj spoločností s históriou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zrušenie spoločnosti z úradnej moci "ex offo"

Z administratívneho hľadiska je pre vlastníka najjednoduchšie nechať spoločnosť zrušiť Obchodnému registru pre nesplnenie niektorej z povinností.

Zrušenie spoločnosti z úradnej moci môžu iniciovať aj iné osoby ako spoločníci a konatelia spoločnosti (napríklad ak ste umožnili zriadiť sídlo spoločnosti na Vašej adrese a ďalej s týmto stavom nesúhlasíte). Teda zrušenie spoločnosti je možné dosiahnuť aj bez spolupráce vlastníka spoločnosti.

Cena za zrušenie spoločnosti z úradnej moci - 150€

Naša odmena za vypracovanie podnetu na zrušenie spoločnosti z úradnej moci je 150€. Zákazník návrh len podpíše, naši pracovníci zabezpečia všetko ostatné.
Zrušenie spoločnosti „ex offo“ znamená zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti súdu pre neplnenie niektorej zo zákonom stanovených požiadaviek na spoločnosti.

Z úradnej moci sa môžu spoločnosti zrušiť, ak ide o okolnosti ako:
 • spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie
 • v príslušnom kalendárnom roku nebolo zvolané valné zhromaždenie
 • neboli ustanovené orgány spoločnosti
 • spoločnosť porušila povinnosť vytvoriť a pravidelne dopĺňať rezervný fond
 • zanikli predpoklady, ktoré sú ustanovené zákonom na vznik spoločnosti
 • nebola splnená povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobie, ktoré nasledujú po sebe
 • spoločnosť nemá aktívne sídlo spoločnosti, v prípade ak mu skončila nájomná zmluva a už nemá žiadny právny vzťah k sídlu zapísanom v Obchodnom registri
 • porušuje povinnosť vykonávať určité úkony pomocou fyzických osôb, ktoré majú licencie, odborné predpoklady vyžadované zákonom

Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť podanie návrhu na zrušenie spoločnosti z úradnej moci. Stačí, aby spoločnosť nespĺňala jednu z vyššie uvedených okolností.

Pri "ex offo" výmaze spoločnosť nesmie mať žiadny majetok

Ak súd zistí, že spoločnosť napríklad podľa účtovných závierok má majetok vyhlási likvidáciu spoločnosti a ustanoví likvidátora. Likvidátora v takomto prípade vyberá súd náhodne zo zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Úlohou likvidátora bude v takomto prípade dohladať majetok (bude kontaktovať konateľov a spoločníkov v tejto spoločnosti) a vykonať likvidáciu spoločnosti. Za čo mu prináleží odmena z nájdeného majetku.
V rámci zrušenia spoločnosti z úradnej moci, však súd nemá stanovené žiadne lehoty a preto tento proces môže trvať aj niekoľko rokov.

Licenciu spoločnosť platiť nemusí aj je v likvidácii, alebo bola zlúčená s inou spoločnosťou.

Sídlo počas zrušenia spoločnosti "ex offo"

Počas procesu zrušenia spoločnosti je potrebné zabezpečiť preberanie úradných zásielok na adrese sídla spoločnosti.

Ak spoločnosť v súčasnosti nedisponuje fungujúcou adresou sídla, kde je zabezpečené preberanie pošty môžete počas doby keď bude trvať likvidácia spoločnosti využiť naše služby virtuálnej kancelárie.
V prípade záujmu o zrušenie spoločnosti z úradnej moci nás prosím kontaktujte.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zrušenie spoločnosti z úradnej moci "ex offo"

Z administratívneho hľadiska sa jedná o najjednoduchší spôsob zrušenia spoločnosti a to z dôvody nesplnenia niektorej zo zákonných povinností.
Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti spočíva vo vysporiadaní majetku a záväzkov spoločnosti a výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Najčastejšie sa zrušenie vykonáva ako: Likvidácia , Zlúčenie, alebo "ex offo" výmaz.
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.