• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Slovník pojmov
Zrušenie spoločnosti z úradnej moci "ex offo"
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Zrušenie spoločnosti z úradnej moci "ex offo"

Z administratívneho hľadiska sa jedná o najjednoduchší spôsob zrušenia spoločnosti a to z dôvody nesplnenia niektorej zo zákonných povinností.
Z úradnej moci sa môžu spoločnosti zrušiť, ak ide o okolnosti ako:
 • spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie
 • v príslušnom kalendárnom roku nebolo zvolané valné zhromaždenie
 • neboli ustanovené orgány spoločnosti
 • spoločnosť porušila povinnosť vytvoriť a pravidelne dopĺňať rezervný fond
 • zanikli predpoklady, ktoré sú ustanovené zákonom na vznik spoločnosti
 • nebola splnená povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobie, ktoré nasledujú po sebe
 • spoločnosť nemá aktívne sídlo spoločnosti, v prípade ak mu skončila nájomná zmluva a už nemá žiadny právny vzťah k sídlu zapísanom v Obchodnom registri
 • porušuje povinnosť vykonávať určité úkony pomocou fyzických osôb, ktoré majú licencie, odborné predpoklady vyžadované zákonom
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zrušenie spoločnosti z úradnej moci "ex offo"

Z administratívneho hľadiska sa jedná o najjednoduchší spôsob zrušenia spoločnosti a to z dôvody nesplnenia niektorej zo zákonných povinností.
Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti spočíva vo vysporiadaní majetku a záväzkov spoločnosti a výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Najčastejšie sa zrušenie vykonáva ako: Likvidácia , Zlúčenie, alebo "ex offo" výmaz.
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.