• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
IČO
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:IČO

Skratka IČO znamená identifikačné číslo organizácie.
IČO dostane pri založení pridelené každý podnikateľský subjekt na Slovensku. Teda každý živnostník, SZČO ako aj každá právnická osoba, teda firma.

IČO má evidenčný význam. Samotné číslo nič konkrétne nezmená je len jedinečným identifikátorom subjektu.

Každé pridelené IČO je v 8 miestne číslo. Prvých 7 číslíc je jednoducho poradové číslo a posledná ôsma číslica je kontrolné číslo.