• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
DIČ – daňové identifikačné číslo
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
Po zápise obchodnej spoločnosti do obchodného registra, musí štatutárny orgán registrovať spoločnosť na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti. Jedná sa o registráciu na daň z príjmu právnických osôb.

Toto je potrebné vykonať najneskoršie do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bola vaša spoločnosť zapísaná do obchodného registra.

Naša spoločnosť v rámci založenia spoločnosti vykonáva automaticky aj registráciu k dani z príjmov.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
IČO

Skratka IČO znamená identifikačné číslo organizácie.