• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného od 1.1.2015
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného od 1.1.2015

23.4.2015

Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú poistení a povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), poistné za nich odvádza zamestnávateľ.
Zamestnávateľ platí za seba aj poistné na dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a tiež poistné do rezervného fondu solidarity.

Od 1. januára 2015 sa hranica mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, ku ktorej si študent uplatní u zamestnávateľa výnimku, zvýši na jednotnú sumu 200 eur. (bez ohľadu na vek)

Výnimka platí až do skončenia právneho vzťahu dohody alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončenie uplatňovania výnimky študent oznámi zamestnávateľovi.

O výnimku žiada študent u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa je potrebné informovať písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nebude. Ak má viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: